Cona Polje

Cona POLJE je preventivni program, ki deluje že vrsto let v okviru Centra za socialno delo Ljubljana Moste Polje.

Naše poslanstvo je izvajanje skrbi in organizacija podpore mladostnikom iz ljubljanskega področja Moste Polje, ki živijo v revščini, oziroma so na kakršen koli način izključeni. Ti otroci in mladostniki prihajajo iz socialno in ekonomsko ogroženih družin in se spoprijemajo z vedenjskimi, čustvenimi in učnimi težavami ter stiskami.

Generated by Facebook Photo Fetcher 2