O nas

Pod okrilje Skupnostnih programov za mlade sodijo štirje dnevni centri namenjeni otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju: CONA Fužine, CONA Korak, CONA Most in CONA Polje, v okviru katerih izvajamo tudi svetovanje in ulično, oz. terensko delo. Prva dva sta locirana v Fužinah, največjem slovenskem blokovskem naselju, CONA Most se nahaja v ljubljanskih Mostah, CONA Polje v Polju. V CONO Korak zahajajo srednješolci in starejši mladostniki, ostali trije dnevni centri so večinoma namenjeni osnovnošolcem.

K nam so vključeni mladostniki, ki se v svojem neposrednem okolju, največkrat skupaj z vso družino, soočajo z različnimi psihosocialnimi stiskami in težavami. Vzrok je pogosto ekonomska revščina. Da niso prepuščeni ulici, jim strokovni delavci v prostorih naših programov vsakodnevno nudimo pomoč, svetovanje in vodenje, omogočamo kvalitetno in varno preživljanje prostega časa (izvajamo ustvarjalne in socialne delavnice, športne aktivnosti, družabne igre…) ter možnost priprave toplega obroka. Skupaj se trudimo izboljšati šolske dosežke, vedenje in si na splošno širimo obzorja.

Skozi leto organiziramo tudi tabore, zimovanja, letovanja, izlete, obiske kulturnih, športnih, izobraževalnih prireditev in organizacij.

Namen teh dejavnosti je preventivno delovanje, suport ob doživljanju stisk, reševanje težav, učenje socialnih veščin, krepitev moči, spreminjanje vzorcev vedenj, utrjevanje socialnih vezi ter organizacija oz. reorganizacija socialne mreže.

Vključevanje v naše aktivnosti je za uporabnike brezplačno in temelji na prostovoljni privolitvi.

Več o nas najdete na

Programe sofinancirata MDDSZ in MOL.

Zadobrovška 1, 1000 Ljubljana
tel.: 040 666 320
polje@cona-csdlj.si

pon – čet : 11.00 – 17.00
petek : 10.00 – 16.00

Zaloška 69, 1000 Ljubljana
tel.: 040 161 010
most@cona-csdlj.si

pon – čet : 11.00 – 17.00
petek : 10.00 – 16.00

Preglov trg 12, 1000 Ljubljana
tel.: 041 553 569
fuzine@cona-csdlj.si

pon – čet : 11.00 – 17.00
petek : 10.00 – 16.00

Preglov trg 15, 1000 Ljubljana
tel.: 040 777 885
korak@cona-csdlj.si

pon – čet : 11.00 – 17.00
petek : 10.00 – 16.00